Koroška gospodarska zbornica

Novinarji v koroški regiji


OZ KoroškaNaziv Ime in priimek Naslov Telefon
Telefaks

Časnik Večer d.o.o., Dopisništvo Ravne na Koroškem

Petra Lesjak Tušek                 
Jasmina Detela

Gačnikova pot 3,
2390 RAVNE NA KOROŠKEM     
02/8750 522            
02/8750 542

Delo d.d., Dopisništvo za Koroško,
Slovenj Gradec

Mateja Kotnik Meškova 2,
2380 SLOVENJ GRADEC
02/8831 635
02/8831 634
Radio Slovenija, Dopisništvo
Slovenj Gradec
Petra Kos Gnamuš
 
Meškova 21,
2380 SLOVENJ GRADEC
02/8821 790
02/8821 791
TV Slovenija, Dopisništvo
Slovenj Gradec 
 Katja Gole Meškova 21,
2380 SLOVENJ GRADEC

02/8821 780
02/8821 791

KTV Dravograd d.o.o.

Vlado Mrzel Meža 143
2370 DRAVOGRAD
02/8720 143
02/8720 144
Koroški radio d.o.o.,
Slovenj Gradec
Marko Vrečič Meškova 21,
2380 Slovenj Gradec
02/8841 245
02/8842 600
Koroška regionalna televizija d.o.o., Slovenj Gradec Darja Vrhovnik Pameče 100 b, 
2380 SLOVENJ GRADEC           
02/8838 000       
02/8838 000 

STA Slovenska tiskovna agencija,
Dopisništvo Koroška

Vesna Pušnik 
Brezovnik
Št. Janž pri Radljah 112
2360 Radlje ob Dravi
051/301 694

Avtor: OZ Koroška