Koroška gospodarska zbornica

Predstavniki GZS Koroške gospodarske zbornice v Skupščini GZS


GZS Koroška gospodarska zbornica


 Predstavniki GZS Koroške gospodarske zbornice v Skupščini GZS

Predstavnik v Skupščini GZS

Podjetje, naslov, telefon, e-naslov

Viljem Pečnik 

SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem
Tel. 02 87 06 225
e-mail: viljem.pecnik@ravnesystems.com

Jurij Gašper

GAŠPER TRŽENJE d.o.o.,
Dobrava 42. 2360 Radlje ob Dravi
Tel. 02 88 79 850
e-mail: jurij.gasper@gasper.si


Avtor: GZS Koroška gospodarska zbornica