Koroška gospodarska zbornica

Predstavniki OZ Koroška v Skupščini GZS


OZ Koroška


 Predstavniki OZ Koroška v Skupščini GZS

Predstavnik v Skupščini GZS

Podjetje, naslov, telefon, e-naslov

Simon Jenič

SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem
Tel. 02 87 06 200
e-mail: samo.jenic@ravnesystems.com

Jurij Gašper

GAŠPER TRŽENJE d.o.o.,
Dobrava 42. 2360 Radlje ob Dravi
Tel. 02 88 79 850
e-mail: jurij.gasper@gasper.si


Avtor: OZ Koroška