Koroška gospodarska zbornica

Združenja, sekcije, odbori, komisije


GZS Koroška gospodarska zbornica

 

Pri članih smo zaznali potrebo po izražanju posebnih interesov v okviru posameznih sekcij. Namen posamezne sekcije je povezovanje, medsebojno sodelovanje, izobraževanje in izmenjava dobrih praks v določeni dejavnosti ali na določenem področju dela.

V okviru Koroške gospodarske zbornice delujejo tri sekcije. Sekcija za računovodstvo, Sekcija za okolje in Sekcija za človeške vire.

 


SEKCIJA ZDRUŽENJA RAČUNOVODSKIH  SERVISOV KOROŠKE 
Predsednica:
Mira KOTNIK 
Kontesa računovodstvo in svetovanje d.o.o.
Kidričeva ulica 3 a, 2380 Slovenj Gradec
Tel.: 02/88 22 330
e-pošta: mira.kotnik@kontesa.si


SEKCIJA ZA OKOLJE
Predsednik:
Jure NAGLIČ
EKSTERA d.o.o.
Poljana 1C, 2391 Prevalje
Tel.: 041 785 170
e-pošta: 
jure.naglic@ekstera.si

SEKCIJA ZA ČLOVEŠKE VIRE
Predsednica:
Nastja Uranc 
UR-NA d.o.o.
Nicina 10, 2391 Prevalje
Tel.: 041 951 882
e-poštanastja.uranc@ur-na.si

KOMISIJA ZA INOVACIJE

Člani Komisije za inovacije
 Ime in priimek Podjetje Naslov
Matjaž ABERŠEK FONATERM d.o.o. Koroška ulica 5
2380 Slovenj Gradec
Jože APAT SIJ METAL RAVNE d.o.o. Koroška cesta 14
2390 Ravne na Koroškem
Simon SMOLAK SMOLAK d.o.o. Strnadova ulica 10
2380 Slovenj Gradec
Zoran ZAJAMŠEK SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o. Koroška cesta 14
2390 Ravne na Koroškem
Katja POKERŽNIK, MSc. GZS, Koroška gospodarska zbornica Koroška cesta 47
2370 Dravograd