Koroška gospodarska zbornica

Javna pooblastila


GZS Koroška gospodarska zbornica


Območne zbornice izdajajo naslednje listine:


Avtor:  GZS Koroška gospodarska zbornica