Podjetniško trgovska zbornica

NOVICE


Nove subvencije za zaposlitev > PRILOŽNOST ZAME <

Program  je namenjen spodbujanju prehoda dolgotrajno brezposelnih oseb v zaposlitev, izboljšanju njihovih zaposlitvenih možnosti ter pridobitvi dodatnih znanj, spretnosti in kompetenc. Delodajalci lahko oddajo ponudbe na javno povabilo od vključno 8. marca 2023 do vključno 31. julija 2023 oziroma do razdelitve sredstev.

 

 Kratka anketa o zadovoljstvu z ukrepi za reševanje energetske krize 

Zakon, ki ga je za naslavljanje energetske krize v podjetjih v letošnjem sprejela vlada, po naši oceni ne bo prinesel želenega učinka. Zato potrebujemo vašo pomoč in vas prosimo, da izpolnite kratek vprašalnik, s katerim želimo pridobiti realne podatke, v kolikšni meri podjetja koristite pomoči oz. zakaj se zanjo ne odločate in kateri bi bili tisti ukrepi, ki bi jih najbolj nujno potrebovali. Vaši podatki bodo anonimizirani. Anketa>>>>


Povpraševanja iz tujine

Za vas zbiramo in objavljamo povpraševanja podjetij iz tujine. Povpraševanja in ponudbe, ki so jih na zbornico naslovila podjetja, lahko postanejo poslovna priložnost za vas.

Vzorci dokumentov za izpolnjevanje predpisanih zahtev za mikro in mala podjetja do 10 zaposlenih

 V okviru GZS-Podjetniško trgovske zbornice (GZS-PTZ) smo pripravili PRIROČNIK Z VZORCI DOKUMENTOV ZA IZPOLNJEVANJE PREDPISANIH ZAHTEV ZA MIKRO IN MALA PODJETJA DO 10 ZAPOSLENIH.

 


SEKCIJE/ZDRUŽENJANAŠI PARTNERJI