Podjetniško trgovska zbornica

Do revitalizacije mestnih središč s povezovanjem kreativne industrije, podjetništva in malega trgovstva - Projekt CINEMA

V okviru projekta CINEMA razvijamo nove inovativne koncepte in orodja za oživitev in obogatitev malih mestnih gospodarstev in življenja v mestnih središčih, ki jih je v zadnjem obdobju še dodatno prizadela pandemija. Ker kulturne in kreativne industrije (KKI) predstavljajo enega od najpomembnejših spodbujevalcev medsektorskih inovacij, želimo z njihovo pomočjo povezati lokalne male trgovce, obrtnike, podjetnike, oblikovalce lokalnih politik in prebivalstvo, da bi si mala mestna gospodarstva čimprej opomogla.

V projektu sodeluje 22 projektnih partnerjev iz 8 različnih držav podonavske regije: Slovenije, Avstrije, Nemčije, Srbije, Slovaške, Bolgarije, Romunije in Moldavije. Orodja in koncepti, ki bodo razviti v okviru projekta, bodo omogočala in spodbujala razvoj mestnih gospodarstev z revitalizacijo in prestrukturiranjem neizkoriščenih in opuščenih prostorov in zgradb, z inovativnimi pristopi povezovanja podjetnikov, obrtnikov, malih trgovcev ter tudi z oblikovanjem podpornih centrov za spodbujanje KKI.

Središče mesta Kamnik - slovenska pilotna lokacija
Tudi staro Kamniško mestno središče se srečuje z upadom prodaje in manjšim obiskom lokalnih prodajaln, podjetniških in obrtniških delavnic. Prve aktivnosti slovenskih partnerjev so v novembru 2020 že prinesle Kamniški desetak – Maistrov bon, ki je povezal podjetnike in male trgovce v inovativen poslovno promocijski koncept za razvoj in promocijo mestnega malega gospodarstva.

Revitalizacija urbanih mest ali mestna obnova se nanaša na ponovno uporabo stavb ali celotnih površin, za katere je videti, da ne služijo več svojemu namenu. Z revitalizacijo oz. obnovo in s pomočjo kulturno kreativnih industrij (KKI) pridobijo potencial za izvajanje povsem novih dejavnosti z gospodarskimi, okolijskimi in drugimi družbenimi koristmi. KKI so že prepoznane kot eden temeljnih spodbujevalcev medsektorskih inovacij in kot industrije, ki je nenadomestljiva v ustvarjanju dodane vrednosti pri razvoju (mestnega) gospodarstva, oblikovanju novih/sodobnejših oblik dela, sodelovanju, sodelu in tudi digitalni transformaciji.

Več o projektu CINEMA (CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES IN THE DANUBE REGION)