Podjetniško trgovska zbornica

Vpliv na zakonodajo

 

Z namenom, da bi ustvarili boljše poslovno okolje, aktivno spremljamo spremembe predpisov in se vključujemo v njihovo spreminjanje. Skladno z izkazanim interesom članov oblikujemo pripombe in predloge sprememb in dopolnitev predpisov. Prizadevamo si za vzpostavitev bolj konkurenčnega in administrativno razbremenjenega poslovnega okolja s poudarkom na uveljavljanju, Akta za mala podjetja, v slovenskem prostoru. S predlogi in pripombami članov Podjetniško trgovske zbornice se vključujemo v skupne predloge GZS. Kot enota največje in najvplivnejše organizacije, ki združuje interese gospodarstva pa v Podjetniško trgovski zbornici oblikujemo in podajamo predloge tudi samostojno, v interesu  podjetij in podjetnikov iz vseh dejavnosti oziroma panožno, kadar je to v dobrobit naših članov.