Podjetniško trgovska zbornica

Komisija za spremljanje izvajanja KPdg


Na podlagi 16. člena Kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva (Ur. list RS št. 94)  bila imenovana tri članska komisija za spremljanje izvajanja KPdg.

Stranki KPdg sta za predsednico komisije sporazumno imenovali gospo mag. Katarino Kresal Šoltes.

Za članici komisije pa sta bili imenovani:

  • s strani Sindikata obrtnih delavcev Slovenije, samostojna pravna svetovalka ZSSS, gospa Andreja Toš Zajšek,  univ.dipl.prav. in
  • s strani GZS-Podjetniško trgovske zbornice, samostojan pravna svetovalka GZS, gospa Metka Penko Natlačen, univ.dipl.prav..

 Naloga komisije je spremljanje izvajanja KPdg in sprejemanje:

  • priporočil delodajalcem (uporabnikom) za izvajanje določb te kolektivne pogodbe in
  • priporočil strankama te kolektivne pogodbe za ureditev posameznega vprašanja.

Priporočilo delodajalcem za izvajanje določb te kolektivne pogodbe predstavlja strokovno mnenje komisije o načinu izvajanja določenega instituta v praksi.

Priporočilo strankama je strokovni predlog komisije za ureditev določenega vprašanja.

Naloga komisije je tudi, da na podlagi lastnih ugotovitev ob spremljanju izvajanja te kolektivne pogodbe ali na podlagi posredovanih predlogov ali vprašanj, oblikuje predloge in priporočila za spremembo ali dopolnitev te kolektivne pogodbe, ki jih posreduje pogodbenima strankama v obravnavo.

Komisija je dolžna pri svojem delu upoštevati mednarodne delovnopravne konvencije, predpise s področja delovnih razmerij, ustaljeno sodno prakso in namen, ki sta ga stranki hoteli doseči s posamezno pravno normo.

Vprašanja in predloge, ki jih želite izpostaviti komisiji za spremljanje izvajanja KPdg lahko pošljete na naslov:

GZS-Podjetniško trgovska zbornica

Komisija za spremljanje izvajanja KPdg

Dimičeva 13

1000 Ljubljana.