Podjetniško trgovska zbornica

Jesenski E-posvet  »Možnosti in pasti razpisov za podjetnike«

Podjetniško trgovska zbornica je 22. oktobra 2020 izvedla E- posvet z naslovom »Možnosti in pasti razpisov za podjetnike«. Na posvetu so bili predstavljeni pomembnejši razpisi za podjetnike s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, SID banke d.d., Slovenskega regionalnega sklada za razvoj in podeželje, in TIKO PRO, d.o.o.. Predstavljeni so bili tudi bančni produkti s strani pokrovitelja posveta SBERBANK banke, d.d. 

Poroštvena shema za nova posojila ni zaživela (predvsem za mala podjetja), ker je glavnina ključnih administrativnih zahteve po zakonu in uredbi enakih za velike in majhne subjekte. V številnih EU državah so sprejeli precej manj omejujoče pogoje za MSP-je, denimo pri posojilih do 0,5 mio EUR. Prav tako je precej omejujoče določilo, da si lahko podjetja iz tega naslova izposodijo le za 10% letnih prihodkov. V kolikor so že izkoristila možnost odlogov kreditnih obveznosti, se ta vrednost od možnega zneska črpanja zmanjšuje. Ali je kaj upanja, da bo v PKP6 shema podaljšana, vsekakor pa poenostavljena za majhne subjekte?

Uspešnost črpanja EU sredstev je nizka, sploh v začetku vsake nove finančne perspektive, ker nastajajo zamude tako v fazi priprave kot v fazi izvedbe.
Postopek izbora operacij običajno traja dlje, kot je bilo predvideno v objavljenih besedilih javnih razpisov, kar je ugotovilo Računsko sodišče. Zelo pomembno je, da se nam to ne zgodi pri novi finančni perspektivi. Kje so zagotovila, da bo tokrat drugače?

Slovenija je šibka predvsem pri uspešnosti črpanja sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, kamor spada tudi podpora MSP-jem. Razpis za dodelitev evropskih sredstev za digitalno transformacijo podjetij je eden od dobrih primerov iz prakse (izvajalec SPS).

Za ogled posnetka se člani prijavite  z uporabniškim imenom in geslom.