Podjetniško trgovska zbornica

ESBA - Evropska konfederacija malih podjetij


ESBA predstavlja neodvisen glas malih podjetij v Evropi in dopušča včlanitev le prostovoljnim združenjem podjetij. ESBA danes predstavlja skoraj 1 milijon malih podjetij v 36-tih evropskih državah.

Kot eno izmed temeljnih prioritet v programu dela ESBA je izpostavila prizadevanja za prenos Akta za mala podjetja v prakso, z načelom "Najprej pomisli na male". S svojimi aktivnostmi se trudi za zmanjševanje administrativnih ovir, ki omejujejo ustanavljanje, poslovanje in razvoj ter za ustvarjanje bolj prijaznega poslovnega okolja za mala podjetja. Člani ESBA so pripravljeni deliti izkušnje in prenašati dobro prakso vodenja poslovanja malih podjetij, pri čemer se aktivno vključujejo v proces oblikovanja politik na nivoju EU.

Včlanitev v ESBA in aktivnosti za boljše izobraževanje iz podjetniških vsebin so za slovensko okolje ključne, saj imajo v slovenskem okolju med vsemi poslovnimi subjekti še vedno velik pomen gospodarske družbe, ki ustvarjajo večino prihodka, zaposlenih, dodane vrednosti slovenskega gospodarstva. V zadnjih letih namreč zaznavamo trend povečevanja števila mikro in malih podjetij ter tudi samostojnih podjetnikov posameznikov, ki nudijo zaposlitev vse večjemu številu oseb. Mikro in majhne družbe so v letu 2008 po številu družb predstavljale kar 97% vseh družb, zaposlovale 42,1% oseb, ustvarile 30,9% prihodkov od prodaje in imele 31,6-odstotni delež sredstev.

Več informacij o dogajanju v tej evropski konfederaciji. 

Avtor: PTZ