Podjetniško trgovska zbornica

Program dela PTZ

Podjetniško trgovska Zbornica je naslednica združenja drobnega gospodarstva Slovenije, ki se je oblikovalo v letu 1979 in združilo podjetja, ki izvajajo storitvene in proizvodne dejavnosti, s poudarkom na posebnostih poslovanja malega gospodarstva. V takratnem obdobju so se ustanavljale panožne sekcije. Podjetniško trgovska zbornica nadaljuje tradicijo in omogoča članom iz posameznih dejavnosti združevanje v panožne Sekcije in Združenja. Tako podjetjem omogoča aktivno sodelovanje v sekcijah/združenjih, ki članom omogočajo panožno združevanje in vzpostavljanje poslovnega stika med podjetji, ki izvajajo enako dejavnost, izpostavitev problemov s katerimi se posamezna panoga sooča in zastopanje konkretnih interesov članov pred državnimi organi in v razmerju do drugih organizacij. 

Podjetniško trgovska zbornica s sprejetjem poslovnega načrta na UO PTZ vsako leto določi vsebinski in akcijski načrt aktivnosti, s katerim sledimo interesu, ki ga izkažejo člani.

Program dela opredeljuje naloge, ki so povezane predvsem s specifiko mikro, malih in srednjih podjetij in vključujejo:

  • oblikovanje pobud in predlogov v zvezi s predpisi, ki se spreminjajo oziroma predpisi, ki v praksi zavirajo razvoj in napredek podjetnikov, 
  • zagotavljanje ustrezne oblike poslovnega svetovanja in informiranja,
  • razvijanje in krepitev mednarodnih poslovnih povezav,
  • zagotovitev ustrezne promocije podjetništva in interesnega povezovanja podjetnikov,
  • pospeševanje raznih oblik izobraževanja.

Posebno pozornost bomo namenjali promociji in večji prepoznavnosti storitev PTZ ter posebnim oblikam izobraževanja (Podjetniški klepeti, webinarji) glede poslovanja z EU in drugim funkcionalnim izobraževanjem. Skozi pogajanja in usklajevanje kolektivne pogodbe zastopamo interese delodajalcev v smeri optimizacije in racionalizacije stroškov dela.