Podjetniško trgovska zbornica

Stalna in občasna delovna telesa                                                              

Ljubljana, 15. junij 2023                                                                             

SESTAVA DELOVNIH SKUPIN, KOMISIJ, POGAJALSKIH SKUPIN PRI PTZ V OBDOBJU 2023-2027;

1.     Komisija za podelitev priznanja Pomladni veter

Trivo Krempl, AJM d.o.o., predsednik

mag. Katja Kraškovic, GEA College d.d.

Marko Prijon, Conrad Electronic d.o.o.

Marlen Skarlovnik, MGRT

Roman Budna

Bruno Komac, Krajcarca d.o.o.

mag. Vida Kožar, direktorica PTZ


2.     Pogajalska skupina Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS)


 Lucija Arnold s.p., vodja

Klara Barešič, Big Bang d.o.o.

Sara Dobnikar, Geaprodukt d.o.o.

Darija Vlah, KZ Metlika z.o.o.

Urška Sojč, Pravna služba GZS 

Cvetka Furlan, GZS


3.    Pogajalska skupina Kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva (KPDG)


mag. Petra Nikolič, B+N SL Facility Services d.o.o., vodja

Petra Jere Osmanovič, Aktiva skupina d.o.o.

Martin Miklavc, Prometej d.o.o.

Barbka Novak, Belimed d.o.o.

Urška Sojč, Pravna služba GZS

Cvetka Furlan, GZS     


4.       Delovna skupina za kadre

 

Matej Mušič, Taktika Aktiv d.o.o., vodja

Slavko Očko, Mercator d.o.o.

Klara Barešič, Big Bang d.o.o.

Zoran Sodnik, Avto Lovše d.o.o.

Špela Bedene, B&B d.o.o.

Alma Ramčilovič-Jesih, Geaprodukt d.o.o.

Dr. Lidija Weis, B2 Visoka šola za poslovne vede d.o.o.


5.    Delovna skupina za trajnostni razvoj podjetništva

 

Antonija Božič Cerar, Oddelek za varstvo okolja GZS, vodja

Tatjana Čeh, B&B d.o.o.

Selma Pajek, Geaprodukt d.o.o.

Bruno Komac, Krajcarca d.o.o.

Klara Barešič, Big Bang d.o.o.


6.     Delovna skupina za tobačne izdelke

 

Ana Ileršič, Tobačna Ljubljana d.o.o., vodja

Gregor Krajc, Philip Morris Ljubljana d.o.o.

Darko Gaspar, ARC Kranj d.o.o.

Jernej Pavlin, JT International Ljubljana d.o.o.7.     Uredniški odbor glasila VETER

 

mag. Vida Kožar, odgovorna urednica

Vida Petrovčič, urednica

Damjana Sever, BTL MARKETING, d.o.o.

Marko Prijon, Conrad Electronic, d.o.o.

 

 

 

Predsednik UO PTZ:

mag. Brane Lotrič