Podjetniško trgovska zbornica

Stalna in občasna delovna telesa                                                              

 SESTAVA DELOVNIH SKUPIN, KOMISIJ, POGAJALSKIH SKUPIN PRI PTZ v obdobju 2021-2023


STALNE KOMISIJE:

1. Komisija za razlago Kolektivne Pogodbe  dejavnosti trgovine Slovenije ( na strani delodajalcev): 

 • Katarina Kresal Šoltes
 • Andreja Toš Zajšek
 • Metka Penko Natlačen

2. Pogajalska skupina za Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije  (KPDTS)

 • Lucija Arnold, s.p. - vodja
 • Tatjana Malešič, KZ Metlika, z.o.o.
 • Klara Barešič, Big Bang d.o.o.
 • Janita Kolmanič, Geaprodukt, d.o.o.
 • Darija Vlah, KZ Metlika, z.o.o.
 • Metka Penko – Natlačen, Pravna služba GZS
 • mag. Urška Sojč, Pravna služba GZS
 • Cvetka Furlan, Pravna služba GZS

 3. Pogajalska skupina  Kolektivne pogodbe dejavnosti med delavci in družbami drobnega gospodarstva (KPDG) 

 • mag. Petra Nikolič, B+N SL Facility Services, d.o.o. - vodja
 • Petra Jere Osmanovič, Aktiva čiščenje, d.o.o.
 • Martin Miklavc, Prometej, d.o.o.
 • Barbka Novak, Belimed d.o.o.
 • Metka Penko Natlačen, Pravna služba GZS
 • Urška Sojč, Pravna služba GZS
 • Cvetka Furlan, Pravna služba, GZS

 4. Komisija za davke pri PTZ 

 • Branka Drnovšek Adamlje, Adamlje3, d.o.o., vodja
 • Božena Macarol, Božena Macarol s.p.
 • Mateja Adamlje, Adamlje 3, d.o.o.
 • mag. Vida Kožar, direktorica PTZ 

5. Delovna skupina za spremembo plačnega sistema v gospodarstvu 

 • Barbka Novak, Belimed, d.o.o. - vodja
 • Miha Drganec - Big Bang d.o.o.
 • mag. Petra Nikolič, B+N SL Facility Services, d.o.o. 
 • mag. Petra Jere Osmanovič, AKTIVA ČIŠČENJE d.o.o.
 • Simona Petrič, ELVEZ, d.o.o.
 • mag. Vida Kožar, GZS PTZ
 • Metka Penko Natlačen, Pravna služba GZS
 • Cvetka Furlan, Pravna služba GZS

 6. Delovna skupina za nove storitve in nove člane PTZ

 • Gregor Kamin, BIZPAND d.o.o. - vodja
 • mag. Vida Kožar, PTZ
 • Marko Prijon, Conrad Electronic, d.o.o.
 • Damjana Sever, BTL Marketing, d.o.o.
 • Lidija Flajs, PTZ

7. Delovna skupina za zgodnejše zaposlovanje mladih 

 • Matej Mušič, Taktika Aktiv, d.o.o., vodja 
 • Slavko Očko, Mercator, d.o.o.
 • Zoran Sodnik, Avto Lovše, d.o.o.
 • Maja Zalokar, B&B d.o.o.
 • Janita Kolmanič, Geaprodukt d.o.o.
 • dr. Lidija Weis, B2 Visoka šola za poslovne vede, d.o.o.

 8. Komisija za priznanje Pomladni veter 

 • Trivo Krempl, AJM, d.o.o., predsednik
 • mag. Katja Kraškovic, GEA College d.d.
 • Marko Prijon, Conrad Electronic, d.o.o.
 • Marlen Skarlovnik , MGRT
 • Roman Budna, SBERBANK banka, d.d.
 • Bruno Komac, Krajcarca d.o.o.
 • mag. Vida Kožar, direktorica PTZ 

9. Uredniški odbor glasila VETER 

 • mag. Vida Kožar, odgovorna urednica
 • Vida Petrovčič, urednica
 • Damjana Sever, BTL MARKETING, d.o.o.
 • Marko Prijon, Conrad Electronic, d.o.o. 

10. Delovna skupina za trajnostni razvoj podjetništva 

 • Antonija Božič Cerar, oddelek za varstvo okolja GZS, vodja
 • Tatjana Čeh, B&B, d.o.o.
 • Janita Kolmanič, Geaprodukt, d.o.o. 
 • Bruno Komac, Krajcarca d.o.o.
 • Klara Barešič, Big Bang d.o.o.

11. Delovna skupina za medije 

 • Damjana Sever, BTL Marketing, d.o.o., vodja 
 • predsedniki sekcij/združenj PTZ 
 • mag. Vida Kožar, direktorica PTZ

12. Delovna skupina za tobačne izdelke 

 • Ana Ileršič, Tobačna Ljubljana d.o.o., vodja
 • Gregor Krajc, Philip Morris Ljubljana d.o.o.
 • Nikolina Šljivar; British American Tobacco d.o.o.
 • Jernej Pavlin, JT International Ljubljana d.o.o.