Podjetniško trgovska zbornica

Strateške usmeritve in poslovni cilji


  • da z organiziranim pritiskom pospešujemo ustvarjanje primernega okolja za dinamičen in zdrav razvoj malega gospodarstva
  • podpiranje splošne politike EU do podjetništva, da se načelo „Najprej pomisli na male“, ki je zapisano v »Aktu za mala podjetja« (Bruselj, junij 2008), nepreklicno umesti v oblikovanje politike (od priprave zakonodaje do opravljanja javnih storitev)
  • da interesno povežemo drobno gospodarstvo oziroma podrazrede dejavnosti (z ustanavljanjem novih sekcij/združenj),
  • da opredelimo politiko za doseganje ciljev (sodelovanje in lobiranje v vladnih, nevladnih in drugih organih).

Avtor: PTZ