Podjetniško trgovska zbornica

Model in cenik članarine GZS-Podjetniško trgovske zbornice za leto 2018 


Upravni odbor PTZ je na svoji 10. redni seji dne 23. oktobra 2017 potrdil model in cenik članarine PTZ za leto 2018 .

Članarina PTZ se določi na osnovi razvrstitve v obračunski razred, ki temelji na kriterijih: število zaposlenih, prihodki in sredstva. Razred članarine se določi ob doseganju dveh od treh kriterijev.

 

Razred  Št.zaposlenih  Prihodki v EUR  Sredstva v EUR  Mesečna članarina v EUR Letna članarina v EUR
1 <3  <500.000 <250.000 12,40 149
2 <6 <1.000.000 <500.000 13,30 159
3 <10 <2.000.000 <1.000.000 14,10 169
4 <26 <4.000.000 <2.000.000 27,50 330
5 <51 <5.000.000 <3.000.000 29,20 350
6 <76 <10.000.000 <4.000.000 32,10 385
7 <101 <12.000.000 <5.000.000 33,30 400
8 <251 <25.000.000 <12.000.000 36,70 440
9 <751 <50.000.000 <20.000.000 40,80 490
10         550

Avtor: PTZ