Podjetniško trgovska zbornica

Model in cenik članarine GZS-Podjetniško trgovske zbornice za leto 2021 


Upravni odbor PTZ je na svoji 6. redni seji dne 14. oktobra 2020 potrdil model in cenik članarine PTZ za leto 2021.

Članarina PTZ se določi na osnovi razvrstitve v obračunski razred, ki temelji na kriterijih: število zaposlenih, prihodki in sredstva. Razred članarine se določi ob doseganju dveh od treh kriterijev.

 

Razred  Št.zaposlenih  Prihodki v EUR  Sredstva v EUR  Mesečna članarina v EUR Letna članarina v EUR
1 <3  <500.000 <250.000 14,30 171
2 <6 <1.000.000 <500.000 15,90 191
3 <10 <2.000.000 <1.000.000 18,30 220
4 <26 <4.000.000 <2.000.000 38,50 462
5 <51 <5.000.000 <3.000.000 43,80 525
6 <76 <10.000.000 <4.000.000 54,60 655
7 <101 <12.000.000 <5.000.000 66,70 800
8 <251 <25.000.000 <12.000.000 110,00 1.320
9 <751 <50.000.000 <20.000.000 142,90 1.715
10         2.200

Avtor: PTZ