Podjetniško trgovska zbornica

Model in cenik članarine GZS-Podjetniško trgovske zbornice za leto 2019 


Upravni odbor PTZ je na svoji 15. redni seji dne 14. novembra 2018 potrdil model in cenik članarine PTZ za leto 2019 .

Članarina PTZ se določi na osnovi razvrstitve v obračunski razred, ki temelji na kriterijih: število zaposlenih, prihodki in sredstva. Razred članarine se določi ob doseganju dveh od treh kriterijev.

 

Razred  Št.zaposlenih  Prihodki v EUR  Sredstva v EUR  Mesečna članarina v EUR Letna članarina v EUR
1 <3  <500.000 <250.000 14,30 171
2 <6 <1.000.000 <500.000 15,90 191
3 <10 <2.000.000 <1.000.000 18,30 220
4 <26 <4.000.000 <2.000.000 38,50 462
5 <51 <5.000.000 <3.000.000 43,80 525
6 <76 <10.000.000 <4.000.000 54,60 655
7 <101 <12.000.000 <5.000.000 66,70 800
8 <251 <25.000.000 <12.000.000 110,00 1.320
9 <751 <50.000.000 <20.000.000 142,90 1.715
10         2.200

Avtor: PTZ