Podjetniško trgovska zbornica

Cenik storitev Podjetniško trgovske zbornice


Upravni odbor Podjetniško trgovske zbornice je na svoji 13. redni seji dne 17. junija 2014 sprejel Cenik storitev PTZ. Cenik velja za člane PTZ od 18.6.2014, storitve pa izvaja strokovna služba PTZ.

  

organizacija dogodka, 

ekskurzije, 

izobraževanja

0 do 30 udeležencev

30 do 50 udeležencev

600 EUR

800 EUR

 

50 do 100 udeležencev

1.000 EUR

 

100 do 150 udeležencev

1.200 EUR

 

150 do 200 udeležencev

1.400 EUR

priprava brošure, zbornika

ura

20 EUR

izdelava CD-jev

ura

20 EUR

Analiza poslovanja MMP

 in trgovskih družb (priročnik)

kom

40 EUR

 

Cene so brez DDV.