Podjetniško trgovska zbornica

Program dela PTZ 2019

PTZ v letu 2019 praznuje štirideset leta obstoja, saj se je v letu 1979 oblikovalo Splošno združenje drobnega gospodarstva Slovenije kot predhodnik PTZ, ki je vključevalo storitvene in proizvodne dejavnosti malega gospodarstva. V takratnem obdobju so se ustanavljale panožne sekcije, ki jih je bilo v takratnem obdobju približno deset. V okviru 6. konference MSP bomo obeležili tudi štiridesetletnico delovanja Podjetniško trgovske zbornice, ki izhaja iz bivšega Združenja drobnega gospodarstva.

Podjetniško trgovska zbornica je s sprejetjem poslovnega načrta na UO PTZ (na svoji 14. redni seji dne 18.10.2018) za leto 2019 določila vsebinski in akcijski načrt aktivnosti.

Program dela opredeljuje naloge, ki so povezane predvsem s specifiko mikro, malih in srednjih podjetij,  so naslednje:

  • dajanje pobud in predlogov pri pridobivanju zakonskih pogojev,
  • zagotavljanje ustrezne oblike poslovnega svetovanja in informiranja,
  • razvijanje mednarodnih poslovnih povezav,
  • zagotovitev ustrezne promocije podjetništva in interesnega povezovanja podjetnikov,
  • pospeševanje raznih oblik izobraževanja.

Posebno pozornost bomo namenjali promociji in večji prepoznavnosti storitev PTZ ter posebnim oblikam izobraževanja (Podjetniški klepeti, webinarji) glede poslovanja z EU in drugim funkcionalnim izobraževanjem. Skozi pogajanja in usklajevanje kolektivne pogodbe bomo zastopali interese delodajalcev v smeri zniževanja stroškov dela.