Podjetniško trgovska zbornica

Program dela PTZ 2018

 

Podjetniško trgovska zbornica je s sprejetjem poslovnega načrta na UO PTZ (na svoji 10. redni seji dne 23.10.2017 ) za leto 2018 določila vsebinski in akcijski načrt aktivnosti.

Program dela opredeljuje naloge, ki so povezane predvsem s specifiko mikro, malih in srednjih podjetij,  so naslednje:

  • dajanje pobud in predlogov pri pridobivanju zakonskih pogojev,
  • zagotavljanje ustrezne oblike poslovnega svetovanja in informiranja,
  • razvijanje mednarodnih poslovnih povezav,
  • zagotovitev ustrezne promocije podjetništva in interesnega povezovanja podjetnikov,
  • pospeševanje raznih oblik izobraževanja.

Posebno pozornost bomo namenjali promociji in večji prepoznavnosti storitev PTZ ter posebnim oblikam izobraževanja (Podjetniški klepeti) glede poslovanja z EU in drugim funkcionalnim izobraževanjem. Skozi pogajanja in usklajevanje kolektivne pogodbe bomo zastopali interese delodajalcev v smeri zniževanja stroškov dela.

 Avtor: PTZ