Podjetniško trgovska zbornicaPRENOS LASTNIŠTVA PODJETJA Z NOVIMI INOVATIVNIMI REŠITVAMI V SKLOPU PROJEKTA SUCCESSION READY ERASMUS +

Projekt Erasmus+ Prenos lastništva (Interactive Succession Readiness Toolkit), ki ga financira Evropska unija, je namenjen malim in srednjim podjetjem in sektorju izobraževanja in usposabljanja, da bi zmanjšali izjemno visoko stopnjo neuspešnosti procesov prenosov lastništva med malimi in srednjimi podjetji v Evropi. Cilj projekta je, da se ključnim podjetjem in potencialnim naslednikom omogoči analiza njihove pripravljenosti za prenos lastništva in ugotovi, na katerih področjih se pojavljajo vrzeli in pasti v znanju in razumevanju. Opremljeni s potrebnim znanjem in orodji se bodo podjetniki lahko najbolje pripravili na izvedbo prenosa lastništva.

Na Podjetniško trgovski zbornici smo z navdušenjem pristopili k izvajanju projekta in vabimo vse zainteresirane podjetnike, da nas kontaktirajo za več informacij in brezplačno pristopijo k projektu. V projektu sodelujemo skupaj z ostalimi partnerji iz Nemčije, Nizozemske, Grčije in Irske.  Različne aktivnosti v sklopu projekta bodo potekale do leta 2024.

Prenos lastništva podjetja je aktualna problematika Evropske unije že zadnje desetletje. Po raziskavah EOCE iz leta 2019 je vsako leto kar 600.000 delovnih mest v Evropi v nevarnosti, zaradi neuspešnih prenosov podjetij. Problematika se obravnava v različnih projektnih pristopih in rešuje v številnih državah EU na nacionalnem nivoju, a kljub temu kar 30 % prenosov dejavnosti na naslednike ni uspešnih, številka pa je realno še višja, saj veliko število primerov ostaja neznanih.

Razlogi za neuspešne prenose se skrivajo v kompleksnosti procesov nasledstva, ki vplivajo na številne deležnike in zahtevajo obsežno znanje na različnih področjih. Podjetnike običajno zanima zgolj davčni vidik, zanemarjajo pa ostale vidike. Izgube delovnih mest, ki se pojavljajo, so velike, pojavljajo pa se tudi vrzeli v smislu zastoja inovacij ter potenciala rasti podjetij, ki prizadenejo večinoma strukturno šibkejše regije.

Raziskave obstoječih pristopov podpore in usposabljanj za ciljne skupine so pokazale, da so pogosto generične narave in jih je treba dopolnjevati z novimi inovativnimi rešitvami, ki upoštevajo zlasti situacijske razmere v posamezni državi.

Kontakt: GZS - PTZ
mag. Katarina V. Dolinar
E: katarina.dolinar@gzs.si