Podjetniško trgovska zbornica

Programski svet 11. MSP


SKLEP O IMENOVANJU PROGRAMSKEGA SVETA 11. KONFERENCE MSP, 2. REDNA SEJA UO PTZ, 15.6.2023

UO PTZ potrjuje sestavo Programskega odbora 11. konference MSP, ki bo 18. aprila 2024, na Brdu pri Kranju, v naslednji sestavi:

1. Tomo Senekovič – BORZA POSLA d.o.o., Svetovalec pri prodaji podjetij

2. mag. Alma Rančilović, GEA PRODUKT d.o.o. , direktorica

3. Zvone Šuligoj, PIGO d.o.o.

4. Saša Podpeskar, SID BANKA, Direktorica oddelka za marketing in odnosi z javnostmi, SID banka, d.d.

5. Damjana Sever, BTL MARKETING d.o.o. , direktorica

6. Trivo Krempl, AJM d.o.o.

7. dr. Jaka Vadnjal, AGNES d.o.o.

8. mag. Simona Lobnik Ambrožič, EVRA d.o.o., direktorica

9. Božena Macarol, Božena Macarol s.p.

10. Jasmina Goleš Košir, vodja Službe za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, AJPES

11.  mag. Vida Kožar, direktorica PTZ

12. mag. Katrina Vita Dolinar, strokovna sodelavka, PTZ

 

Predsednik UO PTZ:
mag. Brane Lotrič, l. r.