Podjetniško trgovska zbornica

Upravljanje mestnih središč

KAJ JE TCM  - Town centre management?

  • TCM skrbi za ohranjanje in razvoj mestnih jeder.

  • TCM se zavzema za ekonomski, socialni in kulturni razvoj mestnega jedra.

  • TCM je formalno ali neformalno javno zasebno partnerstvo, ki je osredotočeno na vizijo in strateški razvoj mestnih jeder, vključuje pa strokovnjake z različnih področij: managementa, marketinga , razvoja mestnega jedra.

  • Združuje partnerje iz različnih področij (mestne občine, vladne organizacije, turistične organizacije, zbornice,..), ki si prizadevajo za ohranjanje in razvoj mestnih jeder, ter v ta namen izvajajo različne aktivnosti.

  •  TCM se financira iz javnega in privatnega sektorja in na pro aktiven način išče nove priložnosti v mestu, skrbi za razvoj okolja ter način življenja in navad ljudi.

TCM - Town centre management oziroma Upravljanje mestnih središč je projekt, ki ga je GZS Podjetniško trgovska zbornica v letu 2011 predstavila slovenskim občinam. Interes s

o z vključitvijo v pilotni projekt izkazale tri slovenske občine in sicer Ljubljana, Celje in Koper. Pilotni projekt je potekal do maja 2012, potem pa so občine same v svojih lokalnih okoljih razvijale model. Šlo je za odločitev kako organizirati delo mestnega managerja, kot zaposlenega na občini, kot del turizma, kot javno zasebno podjetje? Vse  tri občine so se odločile za zaposlitev osebe znotraj občine, kar se je že v kratkem izkazalo za slabo. Uradnega naziva, kot sistemiziranega delovnega mesta, v Sloveniji še ni. Prav tako je bilo vsem trem najtežje zbrati gospodarstvo centrov mest, v neko organizirano obliko in eno kontaktno točko za komuniciranje. V Ljubljani so podjetniki centra mesta združeni v Združenje podjetnikov centra mesta Ljubljana (ZPCML), ki deluje v okviru GZS Podjetniško trgovske zbornice, v Celju združenja ni, v Kopru pa so podjetniki ustanovili zasebni Zavod Koper Otok, s strani občine dobili osebo, ki se dnevno ukvarja s problematiko gospodarstva v centru in podpira jih tudi svetovalka župana, ki z njimi sodeluje. Prav zato sta Mestna občina Koper in GZS Podjetniško trgovska zbornica novembra 2015 prejeli  nagrado  za spodbujanje podjetništva v centru Kopra, v Luksemburgu . S tem dejanjem, pa smo lahko skupaj projekt predstavili MGRT-ju, ki je s potrditvijo projekta, preko Javne agencije SPIRIT, tudi finančno podprl njegov razvoj. Sedaj pri pripravi modelov za svoje lokalno okolje, sicer neformalno, sodeluje že 18 slovenskih občin.