Podjetniško trgovska zbornica

ROSIE - Responsible inovations projekt/ Odgovorno inoviranje

Odgovorne inovacije spodbujajo družbeno vključenost, enakost spolov, etiko, odprt dostop, oceno tveganja, izobraževanje in dobro upravljanje. Srednjeevropske države nimajo dovolj znanja, spretnosti in političnih okvirov za spodbujanje odgovornih inovacij. To pomanjkanje omejuje celotni potencial za inovacije in na koncu ogroža odgovorno gospodarsko rast in blaginjo. Cilj projekta ROSIE  je izboljšati sposobnosti podjetnikov in inovacijskih akterjev za spodbujanje odgovornih inovacij v podjetjih. Projekt bo razvil in testiral orodja in preko usposobljenih  trenerjev izvajal tudi izobraževanja za podjetja.

Izkušnje v projektu in roadmap aktivnosti ROSIE

Pilot in izkušnje projekta