Podjetniško trgovska zbornica

Model in cenik članarine GZS-Podjetniško trgovske zbornice za leto 2024


Upravni odbor PTZ je na svoji  3.  redni seji dne  3 oktobra 2023 potrdil model in cenik članarine PTZ za leto 2024.

Članarina PTZ se določi na osnovi razvrstitve v obračunski razred, ki temelji na kriterijih: število zaposlenih, prihodki in sredstva. Razred članarine se določi ob doseganju dveh od treh kriterijev.

Razred  Št. zaposlenih  Prihodki v EUR  Sredstva v EUR  Mesečna članarina PTZ 2024 v EUR Letna članarina PTZ 2024 v EUR
1 <3  <500.000 <250.000 16,16 194
2 <6 <1.000.000 <500.000 18,08 217
3 <10 <2.000.000 <1.000.000 20,91 251
4 <26 <4.000.000 <2.000.000 43,66 524
5 <51 <5.000.000 <3.000.000 49,58 595
6 <76 <10.000.000 <4.000.000 61,83 742
7 <101 <12.000.000 <5.000.000 75,58 907
8 <251 <25.000.000 <12.000.000 124,75 1.497
9 <751 <50.000.000 <20.000.000 162,08 1.945
10        207,91 2.495

 

 

Model in cenik članarine za aktivne člane sekcij/združenj GZS-Podjetniško trgovske zbornice za leto 2024

 

 Upravni odbor Podjetniško trgovske zbornice (UO PTZ)  je na svoji 4. redni seji 7. decembra 2023 sprejel naslednji sklep:

 UO PTZ sprejema znesek temeljne članarine za aktivne člane sekcij/združenj PTZ za leto 2024 .  Članarina velja za člana PTZ ne glede na število sekcij/združenj, v katere je vključen.


Razred  Št. zaposlenih  Prihodki v EUR  Sredstva v EUR  Dodatek k osnovni članariini 2024  v EUR
1 <3  <500.000 <250.000 40
2 <6 <1.000.000 <500.000 40
3 <10 <2.000.000 <1.000.000 40
4 <26 <4.000.000 <2.000.000 100
5 <51 <5.000.000 <3.000.000 100
6 <76 <10.000.000 <4.000.000 100
7 <101 <12.000.000 <5.000.000 250
8 <251 <25.000.000 <12.000.000 250
9 <751 <50.000.000 <20.000.000 500
10        500

Model  članarine GZS-Podjetniško trgovske zbornice za tuje poslovne objekte za leto 2024


Upravni odbor PTZ je na svoji  3.  redni seji dne  3 oktobra 2023 potrdil model in članarine PTZ za leto 2024 za tuje subjekte.


VELIKOT PODJETJA OBSEG PROMETA LETNA ČLANARINA 2024 V EUR
1. nivo s.p./mikro/malo podjetje  do 500.000 eur 260
2. nivo srednja podjetja od 0,5 mio-5 mio letnega prometa 550
3. nivo velika podjetja nad 5 mio letnega prometa 1.100

Avtor: PTZ