Podjetniško trgovska zbornica

Model in cenik članarine GZS-Podjetniško trgovske zbornice za leto 2022


Upravni odbor PTZ je na svoji 11. redni seji dne 14. oktobra 2021 potrdil model in cenik članarine PTZ za leto 2022.

Članarina PTZ se določi na osnovi razvrstitve v obračunski razred, ki temelji na kriterijih: število zaposlenih, prihodki in sredstva. Razred članarine se določi ob doseganju dveh od treh kriterijev.

 

Razred  Št. zaposlenih  Prihodki v EUR  Sredstva v EUR 
Mesečna članarina PTZ 2022 v EUR

Letna članarina PTZ 2022 v EUR
1 <3  <500.000 <250.000 14,6 175
2 <6 <1.000.000 <500.000 16,3 196
3 <10 <2.000.000 <1.000.000 18,8 226
4 <26 <4.000.000 <2.000.000 39,5 474
5 <51 <5.000.000 <3.000.000 44,8 538
6 <76 <10.000.000 <4.000.000 55,9 671
7 <101 <12.000.000 <5.000.000 68,3 820
8 <251 <25.000.000 <12.000.000 112,8 1.353
9 <751 <50.000.000 <20.000.000 146,5 1.758
10        187,9 2.255

Avtor: PTZ