Podjetniško trgovska zbornica

Revije, publikacije E-novice
 
 Članom želimo olajšati iskanje informacij, ki jih potrebujejo pri svojem delu, zato vsakih 14 dni zberemo aktualne novice v katerih izpostavimo:
  • dogodke, na katerih je mogoče pridobiti koristne informacije za poslovanje podjetij in navezati stike z novimi poslovnimi partnerji, 
  • predpise, ki so stopili v veljavo in na novo urejajo pogoje poslovanja podjetij,
  • predpise, na katere je mogoče vplivati v fazi spreminjanja,
  • nove razpise, ki omogočajo pridobitev finančnih virov za razvoj, širitev, internacionalizacijo ipd.,
  • druge informacije za katere so člani v preteklosti izkazali zanimanje.

 

Glasilo Veter izdajamo 1-2 krat letno. V glasilu zberemo aktualne prispevke in članom omogočamo promocijo.
Arhiv glasila Veter
 Ob različnih dogodkih in projektih izdajamo priložnostne tematske publikacije