Podjetniško trgovska zbornica

Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja


V Uradnem listu RS št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017 je bil objavljen pristop GZS-Podjetniško trgovske zbornice h Kolektivni pogodbi za dejavnost zasebnega varovanja (Uradni list RS, št. 5/16), razširjena veljavnost (Uradni list RS, št. 9/16). Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, člane podpisnikov, ki imajo skladno z zakonom registrirano področje dejavnosti v okviru oddelkov Standardne klasifikacije dejavnosti: 

N80.1 Varovanje

N80.2 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov.