Podjetniško trgovska zbornica

Storitve in dogodki za člane

Na osnovi večletnega sodelovanja in spremljanja potreb malih in srednje velikih podjetij smo v okviru Podjetniško-trgovske zbornice razvili storitve, praktična orodja ter rešitve, ki lahko podjetnikom pomagajo do učinkovitejše in uspešnejše organizacije poslovanja. Omogočajo povezovanje in komunikacijo med člani ter ugodnejše pogoje pri naročanju blaga in storitev. Svojim članom omogočamo povezovanje in sofinanciramo skupinske predstavitve na domačih sejmih. 

Svoje člane seznanjamo z dobrimi praksami iz domačih krajev in tujine in jim omogočamo, da pristojnim državnim organom na različnih dogodkih predstavijo težave s katerimi se srečujejo pri svojem delu.