Podjetniško trgovska zbornica

Sofinanciranje skupnih sejemskih nastopov članic GZS-PTZ

Sofinanciranje sejemskih predstavitev naših članov poteka na podlagi Pravilnika o skupnih sejemskih nastopih članic GZS-PTZ, ki jih je sprejel Upravni odbor PTZ na 22. korespondenčni seji dne 15.12.2009 in na 7. redni seji UO PTZ dne 1.12.2016. Pravilnik se nahaja v prilogi. Pravilnik je bil ukinjen s sklepom Upravnega odbora GZS-PTZ,  dne  27. 3. 2018.

Vabilo za skupni sejemski nastop objavi GZS-PTZ na spletnih straneh in/ali e-novicah GZS-PTZ.  Zainteresirana podjetja pa lahko tudi sama podajo pobudo za  sejemski nastop na določenem sejmu vsaj štiri mesece pred pričetkom tega sejma. 

Svoj interes lahko sporočite na e-naslov:  ptz@gzs.si

Sofinanciranje sejemskih nastopov za člane GZS-PTZ smo izvajali v letih 2009-2017, kot pomoč podjetjem v času krize.