Podjetniško trgovska zbornica

Dosežki PTZ  v letu 2017

Socialni partnerji, podpisniki Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS), smo 30. novembra 2017 sprejeli Aneks h kolektivni pogodbi, s katerim smo uredili vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo delovnega časa, vključno z omejitvami dela zaposlenih na nedelje in praznike ter določitvijo pogodbenih kazni za kršitelje. Vsebina aneksa ureja vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo delovnega časa – letno neenakomerno razporejanje delovnega časa in začasno razporejanje delovnega časa. Aneks ureja tudi delo ob nedeljah in praznikih ter plačilo zaposlenim za delo na te dneve.

8. decembra 2017 je Aneks št.3 h KPDTS objavljen v Uradnem listu, št. 69/2017.

Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili in Združenje šol vožnje Slovenije sta se aktivno vključevala s pripombami in predlogi v postopku priprave ter sprejemanja novele Zakona o motornih vozilih. V zakonu smo preprečili prenehanje veljavnosti pooblastil za izvajanje postopkov registracije, ki jih imajo trgovci z motornimi vozili ter preprečili možnost dostopa do informacij o popravilu in vzdrževanju vozila tistim, ki niso registrirani za opravljanje dejavnosti servisiranja motornih vozil. Za šole vožnje smo dosegli odpravo neupravičene prevalitve globe, v višini 5.000€, na šole vožnje.