Podjetniško trgovska zbornica

2016:

OIRA ORODJA

Izdelali smo tri nova, brezplačna interaktivna orodja OIRA za izdelavo ocene tveganja na delovnem mestu lahko slovenskim pekom, mesarjem in trgovcem prihranijo skupaj do 1,5 mio EUR. Podjetniško trgovska zbornica pri GZS je skupaj s sindikatom delavcev trgovine Slovenije pri ZSSS in sindikatom obrti in podjetništva zaključila enoletni projekt »Skupaj – gradniki zdravja”. Orodja so namenjena predvsem malim trgovcem, mesarjem in pekom. Rezultat projekta so nova spletna orodja.


ZAKON O VOZNIKIH

Nov Zakon o voznikih prinaša številne spremembe. Člani Združenja šol vožnje Slovenije pri PTZ ocenjujejo, da bodo nekatere prispevale k vzpostavitvi enotnejših pogojev poslovanja šol vožnje. Združenje si je v času priprave sprememb zakona prizadevalo za spremembe, s katerimi bi se omejilo v preteklosti ugotovljene zlorabe na področju usposabljanja kandidatov za voznike, sive ekonomije, dela na črno, davčnih utaj, delovnopravne zakonodaje.

PROJEKT TCM

GZS Podjetniško trgovska zbornica je v sodelovanju z avstrijskim podjetjem CIMA Beratung Gmbh leta 2011 v Sloveniji predstavila modele TCM- Town centre management-a (MMSS - Management mestnih središč Slovenije) kot odgovor na izumiranje mestnih središč. Dosežki skupnega dela celotne skupine MMSS - TCM v letu 2016 so:

  •  ovečanje števila zainteresiranih občin od 7 na 20
  • subvencioniranje najemnin za podjetnike v mestnih jedrih
  • Koper: od leta 2014 do 2015, s podaljšanjem za leto 2016, subvencionirajo najemnine v starem mestnem jedru za 30% (pogoj so redno plačane najemnine in obratovalni stroški).
  • Kranj: od leta 2014 do vključno letošnjega leta 2016 subvencionirajo najemnine v višini 50% najemnine, vendar vrednost najemnine ne sme presegati 10 EUR/m2 in velja za pritlične ulične lokale. Do vključno letošnjega leta so podelili 19 subvencij.
  • Celje: od leta 2015 subvencionirajo najemnine v višini 50%, vendar največ 1000 EUR, prav tako pritlične ulične lokale, prednost pa imajo seveda prazni lokali.

Največji dosežek PTZ na področju lobiranja v letu 2016:

SPIRIT javna agencija je v svoj program za leti 2016 in 2017 vključila prizadevanja za vzpostavitev in profesionalizacijo pristopa TCM na nacionalnem nivoju, za kar sta ključna povezovanje lokalnih ponudnikov (MSP) in spodbujanje sodelovanja med občinskimi upravami in lokalnimi ponudniki. SPIRIT je podprla izvedbo mednarodne konference, ki smo jo organizirali v okviru GZS-PTZ in druga srečanja za izmenjavo dobrih praks ter izvedbo promocije TCM.

2017:


RENESANSA MALIH TRGOVCEV

V letu 2016 je bil oblikovan strateški dokument »VERIGA ZMTS Kupujem lokalno«. Do sedaj se je »Verigi« pridružilo 65 članov. Do konca leta 2017 želimo povečati število članov na več kot 100.