Podjetniško trgovska zbornica

NOVICE


Elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu preko portala SPOT

S 1. septembrom 2022 se je papirni obrazec ER-8 ukinil. Delodajalec, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS), prijavo nezgode in poškodbe pri delu uredi prek portala SPOT. 

Pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina na podlagi ZPGVCEP

Podjetja bodo prejela pomoč v dveh tranšah. Za upravičene stroške v obdobju junij 2022 - september 2022 bodo sredstva izplačana do 31. 12. 2022, za upravičene stroške v obdobju oktober - december 2022 pa do 15. 3. 2022.

 

Subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, starih do vključno 25 let, ki so vam jih z Zavoda RS za zaposlovanje predlagali za vključitev.

 Za celotno obdobje 18 mesecev subvencije znašajo od največ 5.400 do največ 8.820 EUR.

Finančna uprava v nadzore nad vračanjem sredstev, prejetih na podlagi interventne zakonodaje

Vse podjetnike in podjetja, ki so prejeli pomoč po interventni zakonodaji (tako imenovani protikorona ali PKP ukrepi) pozivamo, da v primeru neizpolnjevanja pogojev za prejem upravičenj do 10. oktobra 2022 oddajo Izjave o vračilu upravičenj prek sistema eDavki, s čimer se lahko izognejo nadzoru in globam.


SEKCIJE/ZDRUŽENJANAŠI PARTNERJI/SPONZORJI