Informacije in pomoč

Kako do blagovne znamke?


Sreda od 13.00-15.00
 

Vsebina:

Osnovna opredelitev in funkcije znamke
Pomen in vloga znamke v poslovnem okolju
Ekonomski pomen znamk
Postopek registracije znamke
Pravno varstvo znamk
Vloga zastopnikov
Domače in mednarodne podatkovne baze
Oblikovalski vidik
Obrazci
Pravni viri 

Strokovnjak: Igor Knez, GZS
e-pošta: info@gzs.si

Ure podajanja informacij in nasvetov: sreda od 13.00-15.00
Tel.: 01 5898 000 (telefonsko)


Avtor: Infopika