Informacije in pomoč

Davek na dodano vrednost


PONEDELJEK, SREDA


Vsebina:

- Obračunavanje in plačevanje DDV pri dobavah blaga in opravljanju storitev v okviru opravljanja ekonomske dejavnosti za plačilo
- Novi predpisi o obdavčenju z DDV so prinesli nove "EU" izraze, ki jih je potrebno razumeti, da bi se lahko spoznali z njihovo vsebino. "EU" izrazi ne posegajo v osnove DDV, pomenijo pa širitev osnovnih načel na novo kategorijo dobav blaga in opravljanju storitev, ki izhaja iz pravne ureditve evropskega notranjega trga.   

 

 

Strokovnjak: Darko Bohte, Darko Bohte, s.p.

Ure podajanja informacij in nasvetov: ponedeljek, sreda, 9.00-10.00
Tel.: 01/5898 000 (samo po telefonu)

 

 


Avtor: Infopika