Informacije in pomoč

E-poslovanje in informatika


Ključni dejavniki, smernice in značilnosti e-poslovanja podjetij


Referenčni okvir svetovanja predstavlja priročnik Skrivnosti elektronskega poslovanja, ki ga je leta 2002 izdala Gospodarska zbornica Slovenije. Zainteresirani podjetniki prejmejo osnovne informacije o posamezni temi in morebitne poglobljene možnosti obravnave v okviru Gospodarske zbornice Slovenije ali zunaj nje, ki lahko prispevajo k rešitvi njihovega problema. Poleg okvirnih tem, ki jih pokriva priročnik, se svetovanje lahko osredotoča še na tele teme: e-SLOG, iskanje izvajalcev storitev informacijsko-komunikacijskih tehnologij, učenje na daljavo (e-learning).

Združenje za informatiko in telekomunikacije, GZS
e-pošta: info@gzs.si
Ure podajanja informacij in nasvetov: torek, 9.00-10.00
Tel.: 01/5898 000 (osebno in telefonsko)
Prostor: Infopika C


Avtor: Infopika