Informacije in pomoč

Intelektualna lastnina


- Pravice intelektualne lastnine (patenti, modeli, blagovne znamke, avtorske pravice)
- Intelektualna lastnina kot način zaščite lastnega znanja in rezultatov RR
- Baze podatkov


Razvoj je vse hitrejši, življenjski cikel izdelkov vse krajši, stroški razvoja naraščajo in uspeh na trgu je pogosto težko napovedati. Uspešen razvoj in dober izdelek ali storitev pa na trgu še ne pomenita odločilne prednosti pred konkurenco, če nista tudi ustrezno zaščitena. Iz tega razloga postaja varovanje izdelkov ali storitev v obliki pravic intelektualne lastnine, oziroma ohranitev le-teh v obliki poslovnih in drugih skrivnosti, eden od tistih dejavnikov, ki podjetju lahko omogoči korak naprej v doseganju konkurenčne prednosti.

Pravic intelektualne lastnine pa ne predstavljajo le patenti temveč mnogo več. Prav tako je potrebno razumeti, da se s pojmom intelektualne lastnine ne smemo srečati šele v fazi lastnega tehničnega razvoja, saj se prepogosto začnemo zavedati lastnih pravic šele takrat, ko se srečamo z že obstoječimi in morda celo veljavnimi pravicami intelektualne lastnine drugih.

V splošnem vlogo intelektualne lastnine lahko prikažemo v treh fazah:
Iskanje in obvladovanje informacij o intelektualni lastnini (od raziskav do vloge za zaščito pravic), je v bistvu nikoli končana aktivnost, saj patentne informacije pridobivamo in upoštevamo skozi celotno življenjsko dobo izdelka.
Oblikovanje in uveljavljanje zaščite IL (razvoj, testiranje trga in doseganje veljavnosti zaščite) lahko imenujemo tudi oblikovanje invencije. Ključna elementa sta (a) ustrezna zaščita objektov varstva industrijske lastnine v obliki pravic industrijske lastnine in (b) upravljanje z znanjem s pomočjo trženja – licenčna politika.
- Vzdrževanje pravic IL ter njihovo izkoriščanje (komercializacija – izdelki in znanje) oziroma izkoriščanje invencije. Invencija v tem primeru, s sprejetjem odjemalcev, dobi atribut inovacije. V tej fazi to pomeni aktivno trženje, ne le izdelkov oziroma storitev, temveč tudi prodajo lastnega znanja v obliki licenc, ki izhajajo iz pravic IL. Vrednost IL se tudi spreminja v odvisnosti od tega v kateri fazi se nahaja aplikacija za dosego pravic IL (aplikacija, publikacija, poizvedba, mednarodni preskus….), ter od tega kakšne spremljajoče aktivnosti so bile že izvedene (raziskava trga, stanje tehničnega razvoja…).

Strokovnjakinja: Simona Rataj
GZS - Center za lobiranje 
Ure podajanja informacij in nasvetov: torek, 14.00-15.00
e-pošta: info@gzs.si
Tel.: 01/5898 000 (telefonsko in po e-pošti)


Avtor: Infopika