Informacije in pomoč

Izobraževanje


- Informacije o formalnem izobraževanju
- Praktično izobraževanje v delovnem procesu in izmenjavi mednarodnih strokovnih praks
- Informiranje in svetovanje glede dodatnega usposabljanja


V Centru za poslovno usposabljanje je mogoče pridobiti informacije o vseh oblikah in stopnjah formalnega izobraževanja, ki zajemajo srednje poklicno, srednje strokovno, višje in visoko strokovno ter univerzitetno izobrazbo, vključno s podiplomskim študijem. Posebno pozornost namenjamo praktičnemu izobraževanju v delovnem procesu in izmenjavi mednarodnih strokovnih praks. Kandidati za gradbene, živilske delovodje, delovodje v elektroenergetiki ter gostinske oziroma trgovske poslovodje dobijo informacije o izpitih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Podjetja in podjetnike informiramo o oblikah in vrstah možnega dodatnega usposabljanja. Člane seznanjamo s postopki in pravnimi podlagami za uresničevanje izobraževalnih potreb v nacionalni izobraževalni sistem oz. sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij.


Strokovnjakinja: Barbara Krajnc
e-pošta: info@gzs.si

Ure podajanja informacij in nasvetov: ponedeljek - petek, 9.00 do 15.00
Tel.: 01/5898 000 (po telefonu)


Avtor: Infopika