Informacije in pomoč

Okoljska dovoljenja

Strokovno področje vključuje novosti, ki jih prinaša predlog novega Zakona o varstvu okolja, med katerimi izpostavljamo zlasti okoljevarstveno dovoljenje, ki ga bodo morali pridobiti upravljalci naprav, v katerih se izvaja dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega (naprave IPPC), upravljalci naprav oz. dejavnosti, ki povzročajo emisije v zrak, vode ali tla, za katere so prepisane mejne vrednosti in dejavnosti ravnanja z odpadki, ter upravljalci obratov, v katerih so nevarne snovi ali pa bi te v primeru večje nesreče lahko nastale (naprave Seveso).

Strokovnjakinja: Antonija Božič Cerar
Služba za varstvo okolja, GZS
e-pošta: info@gzs.si

Ure podajanja informacij in nasvetov: 1. in 3. sreda v mesecu, 13.00-15.00
Tel.: 01/5898 000 (telefonsko)Avtor: Infopika