Informacije in pomoč

Ravnanje z odpadkiStrokovno področje vključuje ravnanje z odpadki, zlasti ravnanje z embalažo in odpadno embalažo in ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo v skladu s predpisi s tega področja.

Strokovnjakinja: Janja Leban
Služba za varstvo okolja, GZS
e-pošta: info@gzs.si

Ure podajanja informacij in nasvetov: sreda  13.00. - 15.00
Tel. 01/5898 000 ( telefonsko)
 


Avtor: Infopika