Novice


Arhiv: Odločitev zagovornika načela enakosti in Upravnega sodišča RS glede kriterijev za izplačilo poslovne uspešnosti

V letu 2019 in 2020 je zagovornik načela enakosti na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16, 21/2918, v nadaljevanju ZVarD) izrekel nekaj ugotovitev obstoja posredne diskriminacije v zvezi z določitvijo kriterijev za izplačilo dela plače iz naslova poslovne uspešnosti v posameznem podjetju.

Arhiv: Aktivnosti FURS-a v zvezi z registrom dejanskih lastnikov

Podjetja morajo po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1) prijaviti podatke o svojem dejanskem lastniku v Register dejanskih lastnikov (RDL). V skladu z zakonom so morala podjetja vpis izvesti do 19. 1. 2018, novoustanovljena pa ga morajo opraviti v 8 dneh od ustanovitve.

Arhiv: Dobro obiskana prva seja Strateškega sveta GZS za kolektivno dogovarjanje

Dne 17.1.2019 je na GZS potekala prva seja Strateškega sveta za kolektivno dogovarjanje/bipartitni socialni dialog, ki ga je Upravni odbor GZS na seji 5.12.2018 ustanovil kot svoje posvetovalno telo.

Arhiv: Na portalu e-VEM tudi potrdilo A1 za voznike, monterje in serviserje

Na portalu e-Vem sta omogočeni dve novi storitvi, in sicer oddaja vlog za izdajo oziroma predčasno prenehanje potrdil A1 na podlagi 13. člena Uredbe 883/2004 za delavce s področij izvajanja montaž in servisov ter opravljanja mednarodnega cestnega prometa (vozniki).

Arhiv: Obvestilo o uspešno zaključenem kolektivnem sporu glede veljavnosti KP za poklicne novinarje za delodajalce člane GZS-MZ

Dne 9.10.2018 je GZS - Medijska zbornica prejela odločitev Vrhovnega sodišča v kolektivnem sporu glede veljavnosti KP za poklicne novinarje za njene člane.

Arhiv: ZELENA PRORAČUNSKA REFORMA

Obveščamo vas, da je bilo na spletni strani Ministrstva za finance objavljeno končno gradivo Zelena proračunska reforma: Okoljski in finančni vidik spodbud v Sloveniji, ki ga je Gospodarska zbornica Slovenije pomagala sooblikovati v okviru vladnega strateškega razvojnega projekta P3: Zelena proračunska reforma.

Arhiv: Nov digitalni postopek za oddajo vlog (obrazcev) za prebivanje in delo tujcev eBDP na portalu e-VEM

Na pobudo Gospodarske zbornice Slovenije je projektna vladna skupina predstavila konkretne rešitve, s katerimi se (deloma) odpravlja administrativne ovire tudi na področju zaposlovanja tujcev. Tako je s 13.6.2018 prek portala e-VEM mogoče vlagati elektronske vloge za pridobitev biometričnega dovoljenja za prebivanje in delo, kar prinaša pomembne prihranke v času in denarju za vlagatelje in upravne enote.

Arhiv: Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske je 29. marca 2017 Evropski svet uradno obvestilo o odločitvi za izstop iz Evropske unije.

Arhiv: IP je pripravil več uporabnih nasvetov za podjetja in organizacije o Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR), kot inšpekcijski organ pa ne sme dajati nasvetov o konkretnih rešitvah

Informacijski pooblaščenec (IP) je v prizadevanjih, da bi podjetjem in drugim organizacijam olajšal priprave na začetek uporabe nove evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov pripravil številne uporabne nasvete in mnenja.