Združenje kemijske industrije

Novice


Arhiv: Predstavitev izkušenj iz prvega kroga registracij snovi po Uredbi REACH

Naslednji rok za registracije snovi po evropski Uredbi REACH, ki govori o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij, je 31. maj 2013. Glede na to, kar je treba v tem času še postoriti, se ta rok hitro približuje. V pomoč podjetjem, ki so predregistrirala snovi, niso pa jih še registrirala, organizira Sekcija za REACH pri GZS-Združenju kemijske industrije v sodelovanju s projektom Kompetenčni center za kadre kemijske industrije (KoCKE) dogodek, kjer bodo predstavljene izkušnje iz prvega kroga REACH registracij, ki se je zaključil ob koncu 2010.

Dogodek bo v ponedeljek, 26.3.2012, od 9.30 do predvidoma 14.h v dvorani A na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.

Osnutek programa:

 1. Uvodna osvežitev zakonodajnih zahtev: Uredba REACH, zavezanci, njihove naloge in roki (predstavniki MZ/Urada RS za kemikalije - URSK)
 2. Vlogi URSK in Evropske kemijske agencije (ECHA) pri izvajanju uredbe REACH ter izkušnje uradne službe za pomoč zavezancem (najbolj pogosta vprašanja in odgovori iz prvega kroga REACH registracij) in ugotovitve inšpektorjev (predstavniki URSK)
 3. Razprava

        Odmor

 1. Pomoč industrija-industriji in izkušnje podjetij iz prvega kroga REACH registracij: najbolj pogoste zagate in učinkovite rešitve (zlasti pri pripravi registracijske dokumentacije in izvedbi postopka registracije) ter stroški z vidika zavezancev (predstavniki Sekcije za REACH pri GZS-Združenju kemijske industrije)
 2. Razprava
 3. Identifikacija zavezancev za drugi krog REACH registracij v 2013, njihovih potreb in možnosti za pomoč v nadaljnjih mesecih
 4. Zaključki

        Odmor

 1. Kratek prikaz ključnih koristnih spletnih strani (opcijsko – po želji)
 2. Individualne konzultacije (opcijsko - po želji)

Kotizacija na udeleženca je:

 • za nečlane GZS: 120 EUR,
 • za člane GZS, ki niso hkrati tudi člani Združenja kemijske industrije: 50% popust, to je 60 EUR,
 • za člane GZS, ki so hkrati tudi člani Združenja kemijske industrije: 80% popust, to je 24 EUR.

Vse navedene cene že vključujejo 20% DDV.

Sodelujoči iz Sekcije za REACH pri GZS Združenju kemijske industrije, ter podjetja sodelujoča v projektu KoCKE, so kot soorganizatorji v celoti oproščeni kotizacije.

Prosimo, da kotizacijo nakažete na TRR GZS št. 02924-0017841495, sklic 00 2010-298 najkasneje do 22.03.2012, sicer udeležba na dogodku ne bo mogoča.

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice (spodaj) do zasedbe mest oziroma najkasneje do 21.3.2012. Takoj po dogodku bodo predvidoma možne osnovne individualne konzultacije – če se jih želite udeležiti, vas vljudno prosimo, da to označite v prijavnici in vnaprej zastavite vprašanje. Kontakt za informacije: 01/58 98 257, ziga.lampe@gzs.si.

Na pravočasen pričetek priprav je tekom obiska v Sloveniji v svoji izjavi opozoril strokovnjak dr. Erwin Annys iz Sveta evropske kemijske industrije (CEFIC). Svoje obveznosti glede REACH lahko proučite na:

http://www.uk.gov.si/fileadmin/uk.gov.si/pageuploads/pdf/REACH_brosura_05_ZA_TISK.pdf

http://echa.europa.eu/web/guest/reach-2013

 

 

Fotogalerija