Združenje kemijske industrije

Novice


Arhiv: Osebna varovalna oprema - 15.12.2017 nov seznam harmoniziranih standardov


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) obvešča, da je na svoji spletni strani objavilo nov seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Direktive 89/686/EGS o osebni varovalni opremi oziroma z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05, 23/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 76/11). Navedeni seznam je bil kot sporočilo Evropske Komisije sicer objavljen v  Uradnem listu Evropske unije št. C 435 z dne 15. 12.2017  in nadomešča vse predhodne sezname.

Obenem MGRT opozarja še na popravke Komisije v zvezi z datumi, ko prenehajo veljati nekatere domneve o skladnosti nadomeščenih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Direktive 89/686/89 o osebni varovalni opremi oziroma Pravilnika o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05, 23/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 76/11). Povezavo na objavo teh popravkov je MGRT objavil na svoji spletni strani. Zadevni popravki so bili kot popravek sporočila Evropske komisije objavljeni v Uradnem listu Evropske unije št. C 362 z dne 26.10.2017. 

Fotogalerija