Združenje kemijske industrije

Novice


Arhiv: ŠOLA INDUSTRIJSKE IN PROCESNE VARNOSTI

ola industrijske in procesne varnosti

ŠOLA INDUSTRIJSKE IN PROCESNE VARNOSTI

KDAJ

Pričetek 3. oktober 2023 ob 9h (več modulov z zaključkom predvidoma februarja 2024) + izdelava projektne naloge z zagovorom (marec 2024).

KJE

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana

UDELEŽENCI

ŠIPV je primarno namenjena pridobivanju in poglabljanju znanj za to področje odgovornih oseb iz podjetij, ki so SEVESO zavezanci in zainteresiranih iz širše predelovalne industrije. V primeru večjega števila prijav imajo prednost večja podjetja in tista, ki so zavezanci po direktivi Seveso (po obsegu tveganja) in člani ZKI.

Šolo industrijske in procesne varnosti (ŠIPV) organizira GZS-Združenje kemijske industrije (ZKI). Pobudo so podala članska podjetja, sodelujoča v Programu odgovornega ravnanja, namenjena pa je vsem SEVESO zavezancem ter drugim zainteresiranim podjetjem. Program ŠIPV je bil pripravljen s pomočjo lastnih in zunanjih strokovnjakov in z močno podporo dveh ključnih pristojnih organov - Ministrstva za okolje in prostor (MOP) ter Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR). Prvič je bil program ŠIPV uspešno izveden v letih 2018/2019. V hibridni obliki smo ga uspešno ponovili v letih 2021 in 2022.

Prijava na ŠIPV

PROGRAM

Osnovni program ŠIPV obsega:

  • 8 modulov - predavanja – spletna in v živo,

  • skupne oz. individualne konzultacije oz. spletne diskusije – namenjene podrobni obravnavi tematik, zajetih v modulih, vaje, izmenjava izkušenj, obravnava aktualnih vprašanj,

  • timsko delo na izbranem konkretnem primeru iz podjetja ob podpori mentorjev (vključenih do 5 ur individualnih konzultacij z enim od mentorjev na podjetje),

  • opcijsko, obisk mentorja v podjetju za ogled situacije in pogovor o rešitvah.

PREDVIDEN URNIK

STROŠKI

Skupna kotizacija na podjetje za udeležbodo 3 zaposlenih:

 

Člani Združenja kemijske industrije: 3.400,00 EUR + DDV

Nečlani: 3.900,00 EUR + DDV

 

ROK ZA PRIJAVE:obvezne prijave preko spletne prijavnice, najkasneje do 12.9.2023.

 

ROK ZA PLAČILO KOTIZACIJE: 15.9.2023, dokazilo o plačilu prosimo pošljite do istega datuma na naslovzki@gzs.si.Udeležba na usposabljanju bo možna samo ob predhodno poravnani kotizaciji. Po plačilu kotizacije oz. prejemu potrdila o plačilu z vaše strani, bodo podjetjem izstavljeni avansni računi.

 

TRR pri NLB d.d. št.: SI56 0292 4001 7841 495

Sklic: SI00 2010-davčna številka podjetja

 

Prijava postane veljavna po potrditvi organizatorja, da je podjetje izbrano za udeležbo na usposabljanju in po plačilu kotizacije.

 

Program bo izveden, če bo zagotovljena dovolj velika udeležba, da bo stroškovno pokrit.

V primeru, da program zaradi premajhne udeležbe ne bo izveden, vam kotizacijo v celoti povrnemo.

OGLEJTE SI CELOTNO VABILO TUKAJ>>

KONTAKT ZA INFORMACIJE:zki@gzs.si, tel.: 01 5898-257 (Alenka Dovč)

Fotogalerija