Zapri

Cilji delovanja Združenja kovinske industrije ter naloge z namenom njihovega izpolnjevanja


Naloge in programske usmeritve za izpolnjevanje ciljev

Z namenom izpolnjevanja ciljev Združenje kovinske industrijie za svoje člane opravlja dejavnosti in naloge zlasti na naslednjih področjih:

 • zastopanje interesov članov na področju dejavnosti kovinske predelave in pri oblikovanju področne zakonodaje;
 • spremljanje stanja v stroki in predlaganje ukrepov za razvoj stroke ter poklicnega in strokovnega izobraževanja;
 • zagotavljanje poslovnih informacij in nasvetov s področja delovanja;
 • sodelovanje pri usmerjanju zunanjetrgovinske promocije na področjih svojega delovanja;
 • članstvo v mednarodnih poslovnih in delodajalskih združenjih na področju kovinske predelave;
 • uresničevanje ostalih interesov članov.

 

 

Cilji delovanja Združenja kovinske industrije so:

 • oblikovanje konkurenčnega okolja za gospodarjenje in razvoj članstva Združenja kovinske industrije;
 • pospeševanje razvojno raziskovalnih aktivnosti; tehnološki razvoj po meri članstva s sodelovanjem med industrijo, razvojno raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami ter ostalimi zainteresiranimi deležniki;
 • krepitev tehnoloških, poslovodnih in upravljavskih znanj v podjetjih, ki delujejo v verigah vrednosti, kjer je udeležena kovinsko predelovalna industrija;
 • sooblikovanje specifične industrijske zakonodaje, pogojev pri zaposlovanju in usposabljanju zaposlenih v industriji;
 • podpora podjetjem pri izvajanju gospodarskih aktivnosti na globalnem trgu;
 • učinkovita pomoč članom preko storitev in projektov, ki jih organizira oz. izvaja Združenje kovinske industrije.