Združenje kemijske industrije

Kemijska industrija je gibalo trajnostnega razvoja


Kemijska industrija ima ključno vlogo na področju varčevanja z energijo in naravnimi viri, tako v svojih proizvodnih procesih kot tudi v svojih izdelkih; oboji so namreč vse bolj energijsko učinkoviti. S tem pripomore k manjšim izpustom toplogrednih plinov in pospešuje prehod v nizko-ogljično družbo. Z vsako tono CO2, ki nastane pri proizvodnji izdelkov kemijske industrije, prinese uporaba teh izdelkov vsaj dvakrat toliko manj izpustov CO2.

Nekaj primerov, kako kemijska industrija (kamor spada tudi industrija izdelave/predelave plastičnih mas) pripomore k trajnostnemu razvoju:

  • uporaba izolacijskih in drugih materialov v gradbeništvu prihrani velike količine energije in naravnih virov, ki bi se porabili npr. za ogrevanje oz. hlajenje prostorov; nekaj primerov si lahko ogledate tukaj;

  • uporaba lahkih materialov (npr. polimeri) pri transportnih sredstvih, izdelkih in embalaži omogoči prihranek goriva; nekaj primerov si lahko ogledate tukaj;

  • inovacije v kemiji prinašajo nove trajnostne tehnologije, ki omogočajo bolj učinkovito pridobivanje energije in njeno shranjevanje ter izdelavo alternativnih goriv;

  • kemijska industrija omogoča bolj učinkovito izkoriščanje skoraj vseh obnovljivih virov energije (veter, sočna energija, naravni plin ipd.); npr. uporaba močnih in odpornih materialov pri vetrnicah za izkoriščanje energije vetra ter pri sončnih celicah za izkoriščanje energije sonca; nekaj primerov si lahko ogledate tukaj.

(Vir: www.cefic.org)


Kemijska industrija je gibalo trajnostnega razvoja

Za kemijsko industrijo je varnost na prvem mestu

Kemijska industrija spodbuja inovacije, ki omogočajo sodobno življenje in trajnostno prihodnost