Združenje kemijske industrije

Kemijska industrija spodbuja in prispeva inovacije, ki omogočajo sodobno življenje in trajnostno prihodnost


Inovacije v kemijski industriji so pomembne za celotno gospodarstvo, saj ta industrija zagotavlja surovine in izdelke za večino drugih panog. Inovacije kemijske industrije med drugim pripomorejo k razvoju naprednih materialov (lahki hibridni materiali, materiali za izdelavo tkiv, samočistilne površine ter pridobivanje in shranjevanje energije) in naprednih tehnologij, ki omogočajo bolj prožno proizvodnjo z boljšim izkoristkom energije in naravnih virov. Napredni izdelki in tehnologije hkrati pripomorejo k bolj učinkovitemu recikliranju in ponovni uporabi materialov.

Zaradi te svoje vloge bo kemijska industrija v prihajajočih letih, desetletjih imela odločilno vlogo pri zagotavljanju:

  • zadostnih količin hrane, ki bo varna in zdrava: napredek na področju kemije omogoča povečevanje proizvodnje hrane, njeni izdelki varujejo pridelke pred škodljivci, povečujejo pridelek z uporabo vedno bolj odpornih in kakovostnih semen, preprečujejo erozijo zemlje ipd.;

  • varovanja zdravja ljudi in izboljševanja kakovosti življenja: kemija omogoča nova odkritja v medicini in izboljševanje tehnologij na tem področju, s čimer pripomore k boljšemu razumevanju vzrokov nalezljivih bolezni in k njihovemu zdravljenju, zaradi česar ljudje živijo dlje in bolj zdravo;

  • čiste pitne vode: kemija omogoča uničevanje bakterij v vodi in s tem preprečevanje raznih bolezni, filtre iz polimernih membran, ki čistijo vodo, cevi, ki varujejo pretok vode od izvira do uporabnikov;

  • razvoja »mest prihodnosti«: kemija je ključna pri zagotavljanju tehnologij in materialov, ki omogočajo trajnostno gradnjo in mobilnost v mestih, nadalje izolacijskih materialov, tesnil, lepil in lahkih materialov, ki se uporabljajo tako v gradbeništvu kot tudi v transportu;

  • ipd.

(Vir: www.cefic.org)


Kemijska industrija je gibalo trajnostnega razvoja

Za kemijsko industrijo je varnost na prvem mestu

Kemijska industrija spodbuja inovacije, ki omogočajo sodobno življenje in trajnostno prihodnost