Združenje kemijske industrije

Za kemijsko industrijo je varnost na prvem mestu


Evropska kemijska industrija je zavezana k varnemu in trajnostnemu ravnanju s kemikalijami skozi ves njihov življenjski cikel. K temu jo med drugim zavezuje zelo stroga zakonodaja, ki je ena najstrožjih na planetu. Primer za to je na primer evropska Uredba REACH (uredba o registraciji, evalvaciji in avtorizaciji kemikalij), ki je prva in edinstvena taka uredba na svetu. REACH omogoča boljše upravljanje s kemikalijami, njihovo boljše poznavanje in boljšo komunikacijo glede kemikalij po vrednostni verigi. 

GZS-Združenje kemijske industrije se trudi podjetjem in drugim zainteresiranim deležnikom čim bolj pomagati glede Uredbe REACH in izpolnjevanja njenih zahtev. V ta namen pri združenju deluje Sekcija za REACH (in CLP/GHS).

Vendar pa tudi iz kemijske industrije same izhajajo prostovoljne pobude za odgovorno ravnanje s kemikalijami. Te pobude zavezujejo kemijska podjetja, da presegajo varnostne in trajnostne standarde, ki jih postavlja zakonodaja. Takšni sta na primer Program odgovornega ravnanja (POR, ang. Responsible Care) in Globalna strategija za izdelke (GPS, ang. Global Product Strategy).


Kemijska industrija je gibalo trajnostnega razvoja

Za kemijsko industrijo je varnost na prvem mestu

Kemijska industrija spodbuja inovacije, ki omogočajo sodobno življenje in trajnostno prihodnost