Podjetniško trgovska zbornica

Seznam knjig Podjetniško trgovske zbornice za izposojo 

 

Podjetniško trgovska zbornica je dne 11. 4. 2018 pristopila h kampanji Slovenija bere pod sloganom "BRANJE SPREMINJA STANJE V PODJETNIŠTVU".
Podjetniško trgovska zbornica hrani tudi nekaj strokovnih knjig, ki si jih naši člani lahko brezplačno izposodite.

Povpraševanje po želeni knjigi/knjigah za izposojo nam posredujte na naš e-naslov: ptz@gzs.si, pripišite še kontaktne podatke in naziv podjetja.

Seznam literature PTZ

Literatura v slovenskem jeziku:
1. GOVORI IN PISNA KOMUNIKACIJA ZA VSAKO POSLOVNO PRILOŽNOST (vključno z zgoščenko), Polona Zupančič in ostali, leto izdaje 2013, 8 poglavij
2. Podjetniški proces OD IDEJE DO DENARJA, dr. Miroslav Rebernik in dr. Leon Repovž, leto izdaje 2000, 254 strani
3. PODJETNIŠKO PRAVO, dr. Drago Mežnar, leto izdaje 2000, 376 strani
4. PODJETNIŠKI PRIROČNIK, Štefan Špilak, leto izdaje 1999, 249 strani
5. RAST PODJETNIŠKIH PRILOŽNOSTI – GEM Slovenija 2017, Miroslav Rebernik in ostali, leto izdaje 2018, 131 strani
6. PODJETNIŠTVO MED PRILOŽNOSTJO IN NUJO – GEM Slovenija 2015, Miroslav Rebernik in ostali, leto izdaje 2016, 174 strani
7. POMANJKANJE VITALNOSTI SLOVENSKEGA PODJETNIŠTVA – GEM Slovenija 2014, Miroslav Rebernik in ostali, leto izdaje 2015, 167 strani
8. Družinsko podjetništvo Slovenija 2017, Ernst & Young Svetovanje d.o.o., leto izdaje 2017, 73 strani
9. SLOVENSKA PODJETJA IN ZNAČILNOSTI START-UP EKOSISTEMA – Slovenski podjetniški observatorij 2015, Dijana Močnik in Matej Rus, leto izdaje 2016, 112 strani
10. PRAVILNIK O PROMETNI SIGNALIZACIJI IN PROMETNI OPREMI NA CESTAH s spremno besedo, Javna agencija RS za varnost prometa, leto izdaje 2016, 142 strani
11. LJUBLJANA zate: 2007-2017, Tjaša Ficko in ostali, leto izdaje 2018, 281 strani

Literatura v angleškem jeziku:
1. THE GOLDEN TREE, 7 steps to make money selling wooden products, Matjaž Šivic, leto izdaje 1997, 122 strani
2. Family Business Yearbook 2017, Ernst & Young, leto izdaje 2017, 232 strani