Informacije in pomoč

Čistopis uradnega prevoda evropskega sporazuma o stresu v zvezi z delom


Dne 23.4.2008 je na na 166. seji Ekonomsko socialni svet sprejel uradni skupni prevod evropskega sporazuma o stresu in priporočil, da ga socialni partnerji objavijo tudi na svojih spletnih straneh. Objavljamo obe verziji, slovensko in slovensko-angleško.

Vir: Metka Penko Natlačen, članica delovne skupine


Avtor: GZS
Pripeti dokumenti