Informacije in pomoč

Delovna razmerja


PONEDELJEK, PETEK 

Vsebina:
 

  • Novosti na področju delovnopravne ureditve
  • Pogodba o zaposlitvi, sklenitev in prenehanje pogodbe o zaposlitvi, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja
  • Postopki reševanja sporov pred delovnim sodiščem in postopki mirnega reševanja sporov
  • Uporaba in veljavnost kolektivnih pogodb gospodarskih dejavnosti


Strokovno področje obsega celotno delovnopravno zakonodajo, področje sklepanja in prenehanja individualnih pogodb o zaposlitvi in kolektivnih delovnih razmerij ter oblik sodelovanja delavcev pri odločanju, s sodnimi in nesodnimi oblikami reševanja sporov v kolektivnih in individualnih sporih.

    

Strokovnjakinja: Metka Penko-Natlačen
Pravna služba, GZS
e-pošta: info@gzs.si

Ure podajanja informacij in nasvetov: ponedeljek, petek, 10.00-12.00
Tel.: 01 5898 000 (telefonsko)
 


Avtor: Infopika