Informacije in pomoč

Postopki in listine pri izvozu blaga


- Postopek in listine pri začasnem izvozu blaga - ATA zvezek
- Potrdila o nepreferencialnem poreklu blaga


Zvezek ATA (angl. ATA Carnet) je mednarodni carinski dokument za brezcarinski začasni uvoz blaga, ki bo v roku enega leta ponovno izvoženo v nespremenjeni obliki.
 
Potrdilo o nepreferencialnem poreklu blaga »Certificate of Origin« ima pomembno vlogo v mednarodnem trgovanju in je sestavni del uvozne in izvozne dokumentacije, ki spremlja blago. Čeprav s tem potrdilom uvoznik v tujini običajno ne pridobi ugodnosti v smislu zmanjšanja oziroma odprave carinskih dajatev, je to skorajda nepogrešljiv dokument za dokazovanje SKUPNOSTNEGA POREKLA. Lahko je namreč pogoj za uvoz blaga iz določene države.


Strokovnjakinja:
Irena Simendič (Potrdilo o poreklu blaga)
Marija Horvat (ATA zvezki)

Javne listine, GZS
e-pošta: info@gzs.si

Ure podajanja informacij in nasvetov: torek, 10.00-12.00
Tel.: 01/5898 000 (telefonsko)
 


Avtor: Infopika