Združenje kemijske industrije

Kemijska industrija - ključ do trajnostnega razvoja


Kemijska industrija ima eno od ključnih vlog pri zagotavljanju udobnega življenja nenehno naraščajočemu svetovnemu prebivalstvu, danes je ta številka več kot 7 milijard, in zagotavljanju rešitev za izzive prihodnosti. Njene inovativne tehnologije in izdelki omogočajo čedalje bolj trajnostni razvoj človeštva, z zelo majhnim vplivom na okolje. Kemijska industrija ima na tem področju edinstveno vlogo, saj zagotavlja izdelke za večino drugih panog. Hkrati skoraj ni izdelka, storitve ali področja človekovega delovanja, ki ne bi na nek način bil povezan s kemijo.

Ob zagotavljanju trajnostnega razvoja se je kemijska industrija zavezala k upravljanju varnega in trajnostnega ravnanja z izdelki, ki jih daje na trg. Prizadeva si, da njeni izdelki dosegajo najvišje zdravstvene in varnostne standarde. Tudi s pobudami, kot je Program odgovornega ravnanja, ki zavezuje kemijska podjetja, da presegajo standarde, ki jih postavlja zakonodaja.

Kemijska industrija hkrati spodbuja inovacije, ki omogočajo sodobno življenje ter čim bolj učinkovite načine izrabe virov in energije. Kemija zagotavlja inovativne rešitve v gradbeništvu, energetiki, transportu, na področju zdravja, prostega časa in celo izobraževanja. Vloga kemijske industrije je nepogrešljiva tudi v kmetijstvu, kjer omogoča pridelavo zdrave hrane, dosegljive vsem. Po ocenah bi polovica evropskega kmetijskega pridelka propadla brez uporabe kemičnih sredstev.

Človeštvo bo torej s pomočjo kemijske industrije lahko našlo čim boljše načine, kako narediti več z manj, načine, kako živeti dokaj udobno in hkrati ohranjati naravne vire za prihodnje generacije, kar je bistvo trajnostnega razvoja.

Nadaljnje povezave: