Združenje kovinske industrije

21. decembra 2018 je bil v Uradnem listu RS objavljen nov  D O D A T E K  š t. 3   h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije, in sicer z novo tarifno prilogo ter najnižjim polnim regresom za leto 2019, ki znaša 900€. 

Celoten dodatek najdete TUKAJ.

1. člen 

TARIFNA PRILOGA  

Ta tarifna priloga nadomešča 1. in 2. točko Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 66/17: v nadaljevanju Tarifna priloga 2 – 2017), tako da se ti dve točki po novem glasita:

Najnižje osnovne plače (NOP) za posamezne tarifne razrede znašajo:

 

Tarifni razred
Najnižja mesečna osnovna plača za 174 ur v EUR
Najnižja osnovna plača na uro v EUR
I.
535,92
3,08
II.
584,64
3,36
III.
647,28
3,72
IV.
737,76
4,24
V.
803,88
4,62
VI.
941,34
5,41
VII.
1.097,94
6,31
VIII.
1.252,80
7,20
IX.
1.482,48
8,52

 

2. Najnižji znesek regresa za letni dopust znaša 900 € in velja do določitve novega zneska.

2. člen 
(1) Z začetkom veljavnosti te tarifne priloge prenehata veljati 1. in 2. točka Tarifne priloge 2 – 2017.
(2) Vse ostale točke Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije ostanejo nespremenjene in v veljavi še naprej.
3. člen 
Ta dodatek začne veljati in se uporabljati prvi dan naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.