Združenje kovinske industrije

DODATEK ŠT. 5 

 

3. junija 2022 je bil v Uradnem listu RS št. 79/2022 (str. 5.773) objavljen nov  D O D A T E K  š t. 5   h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije, in sicer z novo tarifno prilogo.

Objavljen dodatek št. 4 najdete TUKAJ.

1.      člen

 

TARIFNA PRILOGA

 

Ta tarifna priloga nadomešča 1. točko 1. člena Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 15/22 z dne 4. 2. 2022); v nadaljevanju Tarifna priloga 4 – 2022), tako da se ta točka po novem glasi:

 


1.      NAJNIŽJA OSNOVNA PLAČA

 

1. Najnižje osnovne plače (NOP) za posamezne tarifne razrede znašajo:

 

TARIFNI RAZREDI
NOP ZA 174 UR
NOP NA URO
I.
565,85
3,252
II.
617,35
3,548
III.
683,30
3,927
IV.
778,82
4,476
V.
848,60
4,877
VI.
993,89
5,712
VII.
1.159,19
6,662
VIII.
1.322,57
7,601
IX.
1.565,13
8,995

2

 

2. člen 
Z začetkom uporabe te tarifne priloge preneha veljati 1. točka 1. člena Tarifne priloge  4 – 2022.

Vse ostale točke Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije ostanejo nespremenjene in v veljavi še naprej.

Ta dodatek začne veljati z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za delo opravljeno od 1. 7. 2022 dalje.


Pripravila Strokovna služba ZKovI